HR Fotocursus Schelfhorst

Bij voldoende deelname start op woensdag 23 september 2020 een nieuwe cursus.

De cursusavonden zijn op de woensdagavond en wel op: 23-09, 30-09, 07-10, 14-10, 21-10, 28-10, 04-11, 11-11, 18-11 en 25-11

Wil je verzekerd zijn van deelname, geef je dan tijdig op.
Meestal zitten we al vroegtijdig volgeboekt.

De kosten voor deze fotocursus bedragen 150 euro. De 10 cursusavonden worden gehouden op de woensdagavond van 19.45 – 22.00 uur in openbare basisschool “de Tandem”, Havezathe 97 in de Schelfhorst te Almelo.
Daarnaast op nog een nader te bepalen zaterdagochtend.

De lessen die behandeld worden:

1. Introductie + techniek en principes camera deel 1
2. Techniek en principes camera deel 2
3. Digitale fotobewerkingen 1
4. Compositie
5. Digitale fotobewerkingen 2
6. Praktijkles Studiofotografie / Tabletop
7. Kleurbeheer en afdrukken
8. Praktijkles Avond-Nacht fotografie
9. Foto’s afwerken en presenteren (gecombineerd met herhaling principes)
10. Presentatie werk docenten en afsluiting cursus.

Er wordt nog een extra praktijkzaterdagochtend toegevoegd.
De datum wordt in gezamenlijk overleg vastgesteld.
Cursisten krijgen de beschikking over een zeer uitgebreide cursusmap.

Het lesprogramma ziet er als volgt uit:

Les 1 – Introductie + techniek en principes camera deel 1

Techniek – typen camera`s – opname formaten – belichten van de beelddrager in samenhang met: ISO-waarden, sluiter en diafragma –
scherpte/diepte – bewuste en onbewuste bewegingsonscherpte – camera instellingen – objectieven

 

 
Les 2 – Techniek en principes camera deel 2

Soorten bestanden – compressie van jpg bestanden – sensorformaten – cropfactor – lichtmeting – witbalans – opslag van bestanden – recovery

Les 3 – Digitale fotobewerkingen (1)

Elementaire bewerkingen in fotobewerkingen

Les 4 – Compositie

Compositie, beeldopbouw, kleurgebruik, scherp/onscherp, etc. etc

Les 5 – Digitale fotobewerkingen (2)

Vervolg van les 3 en uitbreiding met diverse digitale bewerkingen.

Les 6 – Praktijkles studiofotografie en tabletop.

Studio-opstellingen met flitsinstallatie en lampen

Les 7 -Kleurbeheer en Afdrukken

Kleurbeheer, proefdrukken, zelf printen, laten printen e.d.

Les 8 – Praktijkles avondfotografie

Les 9 – Foto’s afwerken en presenteren

Passe partout snijden – opplakken – Herhaling techniek en principes camera.

Les 10 – Afsluiting cursus

Presentatie werk docenten en – Evaluatie

EXTRA: Er is een extra praktijkdag (een zaterdagochtend) ingevoerd, omdat bleek uit vorige cursussen dat daar veel belangstelling voor is.

Er worden opdrachten meegegeven die daarna worden besproken

Opgave voor de cursus met vermelding van telefoonummer en adres naar:
rtentusscher@gmail.com of hubert@humas.nl